۱۷ خرداد - آیین مذاکرات غیر علنی مجلس

۹ خرداد - اجرای حکم از جیب تبعیدی

۳۰ اردیبهشت - نقض قانون اساسی در فعالیت احزاب

۲۳ اردیبهشت - ساز ناکوک نظارت

۹ اردیبهشت - پلیس برای مردم یا برای اسلام

۲ اردیبهشت - خبرنگاری، جاسوسی نیست

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - مرخصی، تبعیض و ترویج فساد

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ممنوع التصویری، چشم اندازی غیر قانونی

۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - پول های ناپاک، نمایندگان ناپاک

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - فتوای کیهان برای قتل روزنامه‌نگاران

۸ بهمن ۱۳۹۳ - گفتن، نوشتن، حق مسلم ماست

۱ بهمن ۱۳۹۳ - طرحی برای قضایی شدن مجلس

۲۴ دى ۱۳۹۳ - مصونیت پارلمانی و آزادی بیان نمایندگان مجلس

۱۷ دى ۱۳۹۳ - نگاهی به همه پرسی

۱۳ دى ۱۳۹۳ - مجازات برای گوش های نامحرم

۳ دى ۱۳۹۳ - حقوق شهروندی، حقوقی انکار ناپذیر

۲۶ آذر ۱۳۹۳ - مهار فساد با قانون و مطبوعات

۱۹ آذر ۱۳۹۳ - قانون اساسی، بایدها و نبایدها

۱۲ آذر ۱۳۹۳ - از توهین تا توهین

۵ آذر ۱۳۹۳ - سرپرست جدید، قانون یا حکم حکومتی

۲۸ آبان ۱۳۹۳ - دانستن حق مردم است

۲۱ آبان ۱۳۹۳ - مثلث حقوق بشری ایران

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - گام به گام بسوی ناامنی

۷ آبان ۱۳۹۳ - چقدر پول بدهم تا مجازاتش کنید

۳۰ مهر ۱۳۹۳ - رئیس ضد قانون

۲۳ مهر ۱۳۹۳ - جراحی دستگاه قضا با نظارت

۱۶ مهر ۱۳۹۳ - حبس زدایی، سیاستی بی فرجام

۹ مهر ۱۳۹۳ - نقض حقوق بشر توجیه پذیر نیست

۲ مهر ۱۳۹۳ - ورود ممنوع

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ایستادگی در برابر قانون

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - نگاه تلخ، قهوه تلخ، زن ایرانی

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - رئیس جمهور، تدارکاتچی یا شخص دوم مملکت

۶ شهریور ۱۳۹۳ - شهرداری در این قتل سهیم است

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - استقلال قوه قضائیه در سایه مقام رهبری

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - شنود مکالمات در انحصار رهبر

۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - آقای رئیس جمهور، توقع زیادی نداریم