۸ مرداد ۱۳۹۳ - کودک معجره

۳ دى ۱۳۹۲ - یک مطالبه معتدل

۱۹ آذر ۱۳۹۲ - احمدی‌نژاد را فراموش كن!

۵ آبان ۱۳۹۲ - اثر انگشت مردم

۸ بهمن ۱۳۹۱ - شرط توسعه، اصلاح دولت است

۲۶ مهر ۱۳۸۸ - هنوز هم آری، آقای نبوی؟

۲۶ مهر ۱۳۸۸ - هنوز هم آری، آقای نبوی؟

۱۸ مهر ۱۳۸۸ - مسوولیت نوبلیست بودن

۳۱ تیر ۱۳۸۸ - خندان ما را دوباره خواهی دیدن

۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - پیروزی ساختار

۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - روزگار دولت نهم‏‎ ‎

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - اگر اهل عملید…‏

۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - بیدارباش یک کودک درون شرور

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - دوشخصیتی بودن

۱۸ دى ۱۳۸۷ - یک زن

۱۰ آذر ۱۳۸۷ - کافی نیست!‏

۲۵ آبان ۱۳۸۷ - چه کسی آزادترین است

۱ آبان ۱۳۸۷ - افتاده از دو سوی بام

۲۹ مهر ۱۳۸۷ - دانش هواشناسی

۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - آنان که تاریخ نمی‌خوانند

۲۶ شهریور ۱۳۸۷ - چرا “شیخ دربند” را فرا می خوانیم؟

۱۹ شهریور ۱۳۸۷ - آیت‌الله در بستر مرگ

۲۳ مرداد ۱۳۸۷ - جندالله می خندد