۲ دى ۱۳۸۸ - اخطار به دو نشریه و یک خبرگزاری

۹ آبان ۱۳۸۸ - سرنوشت منتقدین آِیت الله خامنه ای

۲۹ مهر ۱۳۸۸ - سپاه پاسداران با “اطلس” می آید

۷ مهر ۱۳۸۸ - شریفی ها یکصدا: دولت کودتا، استعفا، استعفا

۶ مهر ۱۳۸۸ - دانشگاه خطرناک است وارد نشوید

۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - مرتضوی جلوی آزادی قوچانی را گرفت

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - متجاوزان شاکی کروبی شده اند

۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - آرایش جنگی کودتا چی ها در سالگرد کودتا

۲۷ مرداد ۱۳۸۸ - اعتماد ملی در توقیف؛ مردم در خیابان

۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - بسیجی ها فحش می دادند و حریف می طلبیدند

۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - آنفلوآنزای فرهنگی نیویورکی چطور منتقل شد؟

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - شهر در دست نظامیان بود

۱۲ مرداد ۱۳۸۸ - مردم: شکنجه، اعتراف، دیگر اثر ندارد

۴ مرداد ۱۳۸۸ - سد ماموران مسلح در مقابل صدا و سیما

۳۰ تیر ۱۳۸۸ - مردم حاضر، مامورین خسته

۲۰ تیر ۱۳۸۸ - اتهام اصلی؛ همکاری با خارج!

۱۶ تیر ۱۳۸۸ - راه ها برای تظلم خواهی بسته است

۱۰ تیر ۱۳۸۸ - ماموران روزهاست که نخوابیده اند

۸ تیر ۱۳۸۸ - مردم قران به سر، ماموران سردرگم

۷ تیر ۱۳۸۸ - هزاران نفر بی دعوت آمدند

۳ تیر ۱۳۸۸ - مردم در بهارستان تاریخی: مرگ بر دیکتاتور

۲ تیر ۱۳۸۸ - روزی 200 هزار تومان می گیریم

۱ تیر ۱۳۸۸ - ورود سپاه به درگیری های تهران

۳۱ خرداد ۱۳۸۸ - موسوی:اعتراض حق مردم است