۲۳ بهمن - مراقب باشید انتخابات خبرگان گم نشود

۲ بهمن - آیا ظریف از پس جنتی برمی‌آید؟

۲۳ دى - روبروی خط قرمزهای الکی

۱۸ آذر ۱۳۹۳ - شش سالِ عمیقِ باستانی

۱۸ تیر ۱۳۹۳ - آذرپیک سوژه را دزدیده، آزادش نکنید

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - تمام

۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - مادر اصلاحات، دایه اعتدال

۵ خرداد ۱۳۹۲ - “محافظه‌کاران تخریب‌چی” و “منتقد‌‌‌‌ان مکمل”

۱ مرداد ۱۳۹۱ - غم “کهریزک” سهساله شد

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - نیازی به معجزه در بغداد نیست

۳ آبان ۱۳۸۹ - این چراغ ها را خاموش نکنید

۵ مهر ۱۳۸۹ - سنگ ریزه گم شده

۲ شهریور ۱۳۸۹ - شوخی بدنی با مسعود باستانی

۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - تقــاطع شیـطـان

۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - سید، حسن، ممتنع

۸ خرداد ۱۳۸۹ - آقای شماره ۱۲ خیابان فاطمی

۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - مرخصی دردسر ساز قاضی مرتضوی

۲۳ آذر ۱۳۸۸ - رفیقان بد

۹ آذر ۱۳۸۸ - انگار نه انگار که نه انگار…

۲ آذر ۱۳۸۸ - عجب

۲۳ آبان ۱۳۸۸ - دوماه پس ازشب های قدر

۵ آبان ۱۳۸۸ - پارازیت های ژول ورنی

۱۵ مهر ۱۳۸۸ - شهرآوردهایی برای “اصل” قضیه

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - موسوی، حسین رهجو و “بیب، بیب”

۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - فرمان هایی برای سیاست

۹ شهریور ۱۳۸۸ - رکعت های احمدی نژادیs

۲ شهریور ۱۳۸۸ - بازی 27 ساله

۲۵ مرداد ۱۳۸۸ - عکس یادگاری دادگاهی

۱۸ مرداد ۱۳۸۸ - احمدی نژادِ گم شده

۵ مرداد ۱۳۸۸ - عصر اسفندیار

۲۷ تیر ۱۳۸۸ - دو رکعت برای سیاست

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - آزادی انتخاباتی یا انتخاب آزادی

۱۷ آذر ۱۳۸۷ - از رفاقت تا وزارت‎ ‎کیمیاهای سعادت‏

۱۰ آذر ۱۳۸۷ - کلامی که تغییر خواهد کرد

۲۴ مهر ۱۳۸۷ - پرداخت استثنایی یا دریافت استثتایی

۱۷ مهر ۱۳۸۷ - کاغذ پاره‎ ‎های بی ارزش سرنوشت ساز