۴ آذر ۱۳۹۲ - لابی ایران

۲۷ آبان ۱۳۹۲ - دولت صد روزه

۲۰ آبان ۱۳۹۲ - میز من رو پس بده

۱۴ آبان ۱۳۹۲ - فتنه ای بی پدر و بی مادر

۲۱ مهر ۱۳۹۲ - پوکرباز با دست هایی باز

۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - داستان حق ما و حق آنها

۲۶ تیر ۱۳۹۲ - سیاست “سلام سینما” نیست

۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - زمین بازی را عوض کن برادر!

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - یک هاشمی، یک معادله، هزار مجهول

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - راه پاستور از بهشت نمی گذرد

۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - احمدی نژاد آقا کیست؟

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - تا انتخابات یازدهم؛ فیلم های انتخاباتی کاندیداها

۲۵ فروردین ۱۳۹۲ - خاتمی و هوادارانش

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ - هاشمی و قمار یک دلاری

۱۰ فروردین ۱۳۹۲ - تا انتخابات یازدهم؛ شعار انتخاباتی

۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - یک خاتمی، یک جنبش

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم؛ آگهی های انتخاباتی

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ - آقای پزشکیان رای می خواهی؟

۵ اسفند ۱۳۹۱ - تا انتخابات ۹۲: اگر مشایی رئیس جمهور شود…

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم؛ کتابچه رقبا

۲۲ بهمن ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم: ۱+۲

۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - تا انتخابات: تبلیغات منفی

۷ بهمن ۱۳۹۱ - تا انتخابات: عیب نظرسنجی های انتخاباتی

۳۰ دى ۱۳۹۱ - تا انتخابات: عمامه سفید اما دیپلمات

۲۳ دى ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم، تبلیغات در به در

۱۶ دى ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم، یک نرم افزار لازم

۹ دى ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم؛ الهام احمدی نژاد

۳ دى ۱۳۹۱ - حداد عادل و ائتلاف روی خط صفر

۲۵ آذر ۱۳۹۱ - انتخابات یازدهم، ناطق نوری و رستگاری در جهنم

۱۴ آذر ۱۳۹۱ - تا انتخابات ۹۲؛ نجفی و قلبی که خوب نمی زند

۷ آذر ۱۳۹۱ - تا انتخابات؛ عارف شاگرد اول یا آخر؟

۳۰ آبان ۱۳۹۱ - تا انتخابات؛ مشائی برای احمدی نژاد

۲۳ آبان ۱۳۹۱ - تا انتخابات؛ کاندیدای ناکام محسن رضایی

۱۶ آبان ۱۳۹۱ - تا انتخابات؛ سردار قالیباف

۶ آبان ۱۳۹۱ - نامه ها بهانه است، انتخابات مسئله است

۲ آبان ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم؛ لنکرانی

۲۴ مهر ۱۳۹۱ - تا انتخابات یازدهم

۵ مهر ۱۳۸۹ - باهنر؛ مردی که به پاركنیگ رفت

۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - منوچهر متکی، میراث خوار دیپلماسی

۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - حداد عادل، ملک الشعرای رهبری

۱ شهریور ۱۳۸۹ - لاریجانی؛ مردی که خواب همسرش تعبیر شد

۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - محسن رفیق دوست: ما می جنگیدیم