۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - فقط یک نفر

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - “سروش” باشد و آهنگ “رهایی”

۱۴ آذر ۱۳۸۹ - شهلا جاهد قربانی عشق، هوس یا توطئه؟

۸ شهریور ۱۳۸۹ - تأملی در حکم “سنگسار” با فقیهان

۱۸ آبان ۱۳۸۸ - سرداران درنگ کنید!

۱۰ آبان ۱۳۸۸ - وحدت ملی ممکن است؟

۲۷ مهر ۱۳۸۸ - به یاد احمد زیدآبادی و پایمردیهایش

۲۷ مهر ۱۳۸۸ - به یاد احمد زیدآبادی و پایمردیهایش

۵ مهر ۱۳۸۸ - به حق چیزهای نشنیده!

۵ مهر ۱۳۸۸ - به حق چیزهای نشنیده!

۲۱ شهریور ۱۳۸۸ - منطق قدرت و قدرت منطق

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - خاورانی ها

۴ شهریور ۱۳۸۸ - نخستین ایستگاه هزاره

۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - این همه هیاهو چرا؟

۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - انقلاب مخملی نام مستعار دگر اندیشی

۴ مرداد ۱۳۸۸ - نواندیشان مسلمان، دین و مشروعیت قدرت

۳۰ تیر ۱۳۸۸ - هاشمی و جمهوری دوم اسلامی

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ

۱ تیر ۱۳۸۸ - نامه ای به آیت الله منتظری

۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - انتخابات اخیر ایران، جمهوریت و اسلام

۱۹ خرداد ۱۳۸۸ - نوری در انتهای تونل

۱۸ خرداد ۱۳۸۸ - موانع دموکراسی در ایران

۹ خرداد ۱۳۸۸ - تحریم انتخابات و چند اگر….

۳ خرداد ۱۳۸۸ - قانون یا مجری قانون؟

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - دینمداری و دروغگویی؟!

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - موانع دموکراسی در ایران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ - اعدام جوانان زیر هجده سال با کدام منطق؟‏

۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - تصویرجمهوری اسلامی در سه قاب

۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - انتخابات و شعارهای انتخاباتی

۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - اوباما و جهان اسلام

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - چهارشنبه سوری، خرافه یا حقیقت

۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - از ما عبرت بگیرید!‏

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ - فرمالیسم مذهبی و کابوس الفاظ

۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - به راستی نمی فهمم !‏

۱ اسفند ۱۳۸۷ - به نام حق و عدالت

۲۳ بهمن ۱۳۸۷ - آرمان‎ ‎های انقلاب در جمهوری اسلامی

۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - کلام هراسی و براندازی نرم‏

۸ بهمن ۱۳۸۷ - ذهنیت مشوش و هویت مشوش

۲۵ دى ۱۳۸۷ - سیاستمداران آمریکا وجهان بخوانند

۱۵ دى ۱۳۸۷ - صلح بدون عدالت؟

۷ دى ۱۳۸۷ - حاجی شانه چی و رنجهایش

۳۰ آذر ۱۳۸۷ - حقوق بشر و تفاوتهای فرهنگی‏

۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ستم مضاعف

۱۷ آذر ۱۳۸۷ - سانسور، پدیده ای ضد انسانی

۲۹ آبان ۱۳۸۷ - سوگواره ای بر مطبوعات

۱۸ آبان ۱۳۸۷ - حقوق بشر و برابری انسانها

۱۲ آبان ۱۳۸۷ - حقوق بشر به چه کار می‎¬‎آید؟

۲۷ مهر ۱۳۸۷ - بازرگان ساده دل بود اما….

۲۹ مرداد ۱۳۸۶ - سرچشمه را نمی¬توان آلود!