۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - نگاه

۲۹ دى ۱۳۸۹ - نگاه

۸ دى ۱۳۸۹ - نگاه

۱۹ آبان ۱۳۸۹ - گزارش

۵ آبان ۱۳۸۹ - روز به روز

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - سینمای جهان

۲ تیر ۱۳۸۹ - نیم نگاه

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - نگاه

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - نگاه

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - نگاه دیگر

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - نگاه دیگر

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - از آنجا

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نگاه روز

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - روز به روز

۴ شهریور ۱۳۸۸ - صحنه

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - نگاه

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - نگاه

۳۱ تیر ۱۳۸۸ - دیدار

۳۱ تیر ۱۳۸۸ - دیدار

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - نگاه

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - نگاه

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - از هر دری

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - از هر دری

۵ خرداد ۱۳۸۸ - زاویه

۵ خرداد ۱۳۸۸ - زاویه

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - موسیقی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - رکسانا صابری درجشنواره کن

۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - نگاه ♦ سینمای جهان‏

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - ♦ داستان/٧‏

۱۷ آذر ۱۳۸۷ - سخنگوی نسل خود بودیم

۱۰ آذر ۱۳۸۷ - ‏"کارگاه نمایش” در لندن روی صحنه رفت‏

۲۹ آبان ۱۳۸۷ - نگاه♦ چهار فصل‏

۲۲ آبان ۱۳۸۷ - نگاه ♦ سینمای جهان

۸ آبان ۱۳۸۷ - جشنواره ♦ چهار فصل

۱ آبان ۱۳۸۷ - نگاه ♦ تئاتر

۱۳ شهریور ۱۳۸۷ - نگاه ♦ سینمای جهان

۲۳ مرداد ۱۳۸۷ - نگاه ♦ سینمای جهان

۲۶ تیر ۱۳۸۷ - ویژه نامه ♦ فروغ و سیاست

۱۹ تیر ۱۳۸۷ - گزارش♦ سینمای جهان

۱۲ تیر ۱۳۸۷ - دیدار ♦ چهار فصل

۵ تیر ۱۳۸۷ - نگاه ♦ سینمای جهان

۸ خرداد ۱۳۸۷ - گزارش♦ سینمای جهان

۲ آبان ۱۳۸۶ - سینمای ایران♦ گزارش

۱۱ مهر ۱۳۸۶ - جشنواره ♦ سینمای ایران

۷ شهریور ۱۳۸۶ - جشنواره ♦ حرف

۳۱ مرداد ۱۳۸۶ - کتاب روز♦ کتاب

۲۴ مرداد ۱۳۸۶ - نگاه ♦ سینمای جهان

۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - یاد یاران♦ سینمای جهان

۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - نگاه♦ سینمای جهان

۳ مرداد ۱۳۸۶ - نگاه♦ کتاب

۲۷ تیر ۱۳۸۶ - زاویه♦ کتاب

۱۳ تیر ۱۳۸۶ - چهارفصل ♦ نگاه

۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - نگاه♦ سینمای جهان

۱۶ خرداد ۱۳۸۶ - دیدار ♦ چهارفصل

۹ خرداد ۱۳۸۶ - نیم نگاه ♦ جشنواره کن

۲۹ فروردین ۱۳۸۶ - قاب ♦هنر روز

۱۵ فروردین ۱۳۸۶ - نیم نگاه♦ سینمای جهان

۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - آوا♦ هنر روز

۲ اسفند ۱۳۸۵ - نگاه ♦ کتاب

۱۸ بهمن ۱۳۸۵ - نگاه♦ سینمای جهان

۱۵ بهمن ۱۳۸۵ - نگاه ♦ سینمای ایران

۲۹ آذر ۱۳۸۵ - نگاه♦ کتاب