۲۷ دى - دو انحراف بزرگ در سیاست خارجی

۹ دى - و اینک؛ ایرانی سرگردان/ آواره

۸ آذر - نماینده “ناطق”؛ مجلس “نقاد”

۲۵ آبان - سه ضلع انتخابات

۱۱ آبان - “انتخابات” در سه مرحله

۲۸ مهر - رفتارشناسی آقای خامنه‌ای در برجام

۱۹ مهر - رهبر و ارجاعات وارونه تاریخی

۵ مهر - نقد دولت؛ چرا و چگونه؟

۲۹ شهریور - استحاله “عمق استراتژیک”

۱۵ شهریور - حصر و پنهانکاری وزیر و رئیس

۴ شهریور - زیر و بم های حزب اتحاد ملت

۲۹ مرداد - باد طوفان نشده نفوذی ها

۲۲ مرداد - حساسیت بر “روش” در منش

۱۳ مرداد - ­­"به سر عقل آمدن” رهبر؟

۵ مرداد - کجا دنبال ترکمانچای بگردیم؟

۳۰ تیر - منطقه خاکستری روحانی و رهبر

۱۵ تیر - مسیرآینده رهبر

۹ تیر - هدی؛ مصدق؛ منش

۳۱ خرداد - پساهسته‌ای و بازداشت‌ها

۲۰ خرداد - ابزارهای حکومت اقلیت بر اکثریت

۱۰ خرداد - ادب نقد و منطق دوگانه

۲۹ اردیبهشت - “اطلاعات” بیخ گوش اپوزیسیون

۱۶ اردیبهشت - اسرائیل بیخ گوش ایران

۱۲ اردیبهشت - روز کارگر؛ عدالت یا توسعه؟

۵ اردیبهشت - چرا داد معلمان فریاد نمی شود؟

۲۴ فروردین - مسئله قومی؛ نادیده گرفتن/ناپدید شدن؟

۱۹ فروردین - چهار برخورد با بیانیه لوزان

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - خبرگان و تبدیل شکست به پیروزی

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - اعدام زندانیان؛ رویکرد یونسی و روحانی

۲ اسفند ۱۳۹۳ - انتخابات خبرگان مهم‌تر از مجلس

۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - سالگرد حصر و سه خصیصه راهگشا

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - می توان رهبر را تغییر داد؟

۴ بهمن ۱۳۹۳ - بازرگان؛ جوشکن و نه جوگیر

۲۷ دى ۱۳۹۳ - رهبر؛ مخاطب همه پرسی روحانی

۹ دى ۱۳۹۳ - چرا باز بر طبل “فتنه” می کوبند؟

۲ دى ۱۳۹۳ - تلنگر صدای کارشناسی

۲۳ آذر ۱۳۹۳ - دانشگاه در حال پوست اندازی است

۱۵ آذر ۱۳۹۳ - مهاجران؛ پژواک، وجدان و نیروی داخل اند

۸ آذر ۱۳۹۳ - نقش و مسئولیت مهاجران و تبعیدیان

۲۸ آبان ۱۳۹۳ - شکست سیاست تعامل

۲۰ آبان ۱۳۹۳ - سه جریان رادیکال در خارج از کشور

۱۳ آبان ۱۳۹۳ - “حتما راهی هست”

۳ آبان ۱۳۹۳ - مذاکرات هسته ای؛ سکوت جایز نیست

۲۷ مهر ۱۳۹۳ - “رفع حصر” را از که باید خواست؟

۱۵ مهر ۱۳۹۳ - راه ساده تر در مذاکرات هسته ای

۸ مهر ۱۳۹۳ - امید یا ناامیدی در مذاکرات هسته ای

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - فقد رهبر؛ امکان یک رفرم بزرگ؟

۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - عباس؛ امیر نظم و انتظام فردای ما

۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - قلدرمنشی پوشیده در لفافه فریب

۴ شهریور ۱۳۹۳ - راست افراطی چیه؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - استیضاح؛ پایان اجباری آتش بس

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - انفعال و نظاره یا ارتباط و کنشگری‎

۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - آتش بس یک طرفه و بی نتیجه روحانی

۴ مرداد ۱۳۹۳ - قربانیان هولوکاست جدید

۳۰ تیر ۱۳۹۳ - تحلیل استراتژیک نسبت رئیس جمهور و رهبر

۲۱ تیر ۱۳۹۳ - چرا رهبر وارد جزئیات شد؟

۱۴ تیر ۱۳۹۳ - رهبر و انسان های بی رویا

۱ تیر ۱۳۹۳ - بزرگ تر از بحران اقتصادی

۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - شباهت های خامنه ای و خمینی

۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - انگیزه اعدام خسروی چه بود؟

۴ خرداد ۱۳۹۳ - یک فرصت دیگر از دست می رود؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اهل تسنن هم باید مثل ما فکر کنند!

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - “دلواپس” هسته‌ای یا پس از هسته‌ای؟

۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مرز اخلاقی “رئال پلیتیک” کجاست؟

۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - سرکوب زندانیان؛ پاسخی لومپنی به برجسته شدن حقوق بشر

۲۷ فروردین ۱۳۹۱ - چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - اختلاف؛ تقلب و بصیرت

۲۲ فروردین ۱۳۹۰ - پرونده‌هایی که نام و نانی ندارند

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - اقتصاد ایران به زبان ساده!

۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - ملکی می‌داند؛ زندانی بازنشستگی ندارد

۲۵ مهر ۱۳۸۸ - كیوان؛ صمیمی با مردم و آرمان‌هایش

۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - جنایت، اما بدون مكافات

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ایرانیان پیشاسكولار، در جهان پساسكولار