۲۶ آذر ۱۳۹۱ - آیت الله صانعی شما دیگر چرا؟

۱۸ آذر ۱۳۹۱ - وزن طلاهای امام حسین

۱ آذر ۱۳۹۱ - شیخ ما تنها نیست

۱۷ آبان ۱۳۹۱ - کاغذ پاره های آنها و مچاله گی ما

۲۸ آذر ۱۳۸۹ - فلسطین در آینه خاطرات آیت الله

۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ایران ست

۴ مهر ۱۳۸۹ - خرمشهر؛ کرانه فراموش شده

۳۰ شهریور ۱۳۸۹ - کروبی در آبادان

۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - گزینه ایران در برابر جنگ

۷ شهریور ۱۳۸۹ - تردید های عربی

۳ شهریور ۱۳۸۹ - “نماینده شمال بغداد” متحد تازه احمدی نژاد

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - اعدام های ۶۷ و هوشیاری سبزها

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - به چشمهای عایشه

۲۶ تیر ۱۳۸۹ - نماز جمعه هاشمی"مقبول” یا «مغضوب مردم”

۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - برای آنکه ندا را فریاد کرد

۵ خرداد ۱۳۸۹ - سکوت غمگین تبریز

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - لبنانیزه کردن؟!

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - غروب ستاره

۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - مردمی که به خیابان ها آمدند

۴ بهمن ۱۳۸۸ - دستها و سنگها

۱۶ دى ۱۳۸۸ - تا شاه کفن نشود…

۱۳ دى ۱۳۸۸ - ظهر عاشورا و شاخه زیتون

۷ دى ۱۳۸۸ - جمهوری اسلامی؛ از کربلا تا جمکران

۱ دى ۱۳۸۸ - برکت مرگ

۲۸ آذر ۱۳۸۸ - آب در لانه عنکبوت

۱۷ آذر ۱۳۸۸ - پای در نعلین آتش

۱۵ آذر ۱۳۸۸ - بازگشت هاشمی

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - عاقبت صلح حسن

۱۹ آبان ۱۳۸۸ - حدود الهی

۱۹ آبان ۱۳۸۸ - حدود الهی

۱۶ آبان ۱۳۸۸ - سیزده آبان و پیامی جدید

۱۱ آبان ۱۳۸۸ - فرصتی که عبدالله از دست داد

۹ آبان ۱۳۸۸ - آواز خدا

۹ آبان ۱۳۸۸ - آواز خدا

۶ آبان ۱۳۸۸ - بنیان رهایی

۴ آبان ۱۳۸۸ - پیش بینی آیت الله را چه می‌كنید؟

۳ آبان ۱۳۸۸ - می و مینای شکسته

۳ آبان ۱۳۸۸ - می و مینای شکسته

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - از حكومت مذهبی تا حكومت نظامی

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - از حكومت مذهبی تا حكومت نظامی

۱۹ مهر ۱۳۸۸ - خطبه‌های بی رمق