۱۵ مرداد - اعتراض به زبان مطایبه

۸ مرداد - پروتستان‌های سیاسی و شبح سوسیالیسم

۱ مرداد - اتحادیه‌ای از ابلهان

۱۱ تیر - خانلری، نیما، شفیعی و دیگران

۱۱ تیر - حضور در پنج اقلیم

۴ تیر - با بدنی از نبوغ

۲۸ خرداد - سایه‌های نحس واقعیت

۲۱ خرداد - جستاری در جهان گلشیری

۷ خرداد - دقیقه‌های یک کمک‌حسابدار

۳۱ اردیبهشت - از میان پنجره‌ی غروب

۱۰ اردیبهشت - خنازیر و رویا

۳ اردیبهشت - تاریخ نمایش در چین

۳ اردیبهشت - زوال نسل غول ها

۳ اردیبهشت - در حال پختن سیب‌زمینی

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - نظری بر تصحیح سایه از حافظ

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - نظرات یک پیامبر موج نو

۷ اسفند ۱۳۹۳ - با عشق و نکبت

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - تقویم تبعید

۹ بهمن ۱۳۹۳ - هزار و یک‌شب نو

۲ بهمن ۱۳۹۳ - سانتیاگو در برابر سرنوشت

۲ بهمن ۱۳۹۳ - این کتاب را “ببینید”

۱۸ دى ۱۳۹۳ - تاریخ‌‌نگاری به زبان ساده

۴ دى ۱۳۹۳ - سرزمین بی‌حاصل

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - مفهوم ادبیات

۲۰ آذر ۱۳۹۳ - در جنگ و زمهریر

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - در الوهیتِ ابزارها

۶ آذر ۱۳۹۳ - چهره‌ی مرد هنرمند

۲۹ آبان ۱۳۹۳ - دامن دورچین

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - سایه‌های تصویر بزرگ

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - حماسه‌ مرد چهارفصل

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - بوف کور، آن‌چه سایه گفت

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - نمایش و روتاتیف

۸ آبان ۱۳۹۳ - انقلاب زبان‌شناسی چامسکی

۸ آبان ۱۳۹۳ - جستاری در جهان گلشیری

۱ آبان ۱۳۹۳ - دوباره در راه ابریشم

۱ آبان ۱۳۹۳ - آنک گزارش رویای تو!

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - بر صراطِ دلـهـره

۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ایوب در گردنه‌های صعبِ صبر

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - نشانه‌شناسی کاربردی

۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - کلیدی که هنوز قفل می‌کند

۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - با رگبار در کوچه‌راه جدایی

۱ خرداد ۱۳۹۳ - کافکا در هزار کرانه

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - تلفیق داستان‌نویسی مدرن و قصه‌پردازی کلاسیک

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - در جست‌وجوی رویاها

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - جهانی پوشیده از رؤیا

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مارکز به روایت مارکز

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - همسایه با گوزن ها

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - چهارراه خشکسالی و دروغ

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - لابیرنت وولف در “ارلاندو”

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - تمنای جاودانگی در ردایی از ترس

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - روایت داستانی و نقاشی در شعر

۸ اسفند ۱۳۹۲ - طرح پیشگویانه‌‌ای از مدرنیته

۱ اسفند ۱۳۹۲ - رونوشتی از دختر یانکی

۱ اسفند ۱۳۹۲ - دیگر به خلأ خیره نمی شوم

۱ اسفند ۱۳۹۲ - واگشایی تعلیق، به انگشتان فاجعه

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - صد سال تنهایی نویسنده و مترجم

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ویرانی چند رویا

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - خدا مرده است

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - داشتم می‌مردم

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - جاذبه جاسمین آبی و بهترین بازیگر زن

۳ بهمن ۱۳۹۲ - سلینجر؛ تنهایی در آزادی

۲۶ دى ۱۳۹۲ - علف هرز٬ بی‌درد و هنرمندنما

۲۶ دى ۱۳۹۲ - مارکز به روایت مارکز

۱۹ دى ۱۳۹۲ - هبوط مارلو به دوزخ

۵ دى ۱۳۹۲ - عزادارن روستای بیل

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - خانواده در دفترچه ممنوع

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - پس فارسی بخند

۷ آذر ۱۳۹۲ - از همان اولش باخته بوده ایم

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - تکلمه‌ی ناتمام

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - بوطیقای سینما

۹ آبان ۱۳۹۲ - “داستانی خیالی درباره فلسفه زندگی”

۹ آبان ۱۳۹۲ - ملوانی از دل امواج

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - ویرانی، جنگ و دسیسه

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - تکنیک روایت‌های موازی

۱۳ شهریور ۱۳۹۲ - در ضیافت‌ های مواج ما

۷ شهریور ۱۳۹۲ - صفحه 20

۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - روایت

۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - نگاه

۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - نگاه