۸ تیر ۱۳۹۲ - به گوگوش رای بدهیم

۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - حکم ترور آیت الله خمینی توسط آیت الله شریعتمداری؟

۴ خرداد ۱۳۹۱ - کلنگی کردن یمن، لیبی و سوریه

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ - نقض غرض تکفیر و ترور

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - روابط شاه و ساواک به روایت پرویز ثابتی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - آمریکا شیفتگی امام زمانی ایرانی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - جنگ قدرت برای مذاکره با آمریکا

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ - بیکاری سیاسی و گورکنی

۲۴ فروردین ۱۳۹۱ - فسادهای مشروع جمهوری اسلامی

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ - جباریت منحط یا استبداد سکولار

۹ فروردین ۱۳۹۱ - مکارتیسم ایرانی و تبعید ناقدان به کره

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - ربایش “بهار عرب”

۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - آمریکا: به قدرت رساندن مجدد طالبان

۱۰ اسفند ۱۳۹۰ - باخت بزرگ خامنه ای

۳ اسفند ۱۳۹۰ - مسائل پسا جمهوری اسلامی

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ - سناریوی اسفند ۹۰

۲۰ بهمن ۱۳۹۰ - سرنگونی دوگانه ایران و آمریکا

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - خامنه ای: سازش، ایستادگی، جنگ

۵ بهمن ۱۳۹۰ - فقط ایرانیان کشته می شوند

۲۹ دى ۱۳۹۰ - آمریکا و اپوزیسیون سازی برای دولت یاغی

۲۲ دى ۱۳۹۰ - دلارهای سرنگونی جمهوری اسلامی

۱۵ دى ۱۳۹۰ - مردم ناتوان از سرنگون سازی رژیم

۸ دى ۱۳۹۰ - مشارکت هشتاد درصدی در انتخابات مجلس

۱ دى ۱۳۹۰ - دشمن دشمن من، دوست من

۲۴ آذر ۱۳۹۰ - وحشی گری فقیهانه

۱۷ آذر ۱۳۹۰ - مجازات رژیم یا مجازات مردم ایران؟!

۱۰ آذر ۱۳۹۰ - اپوزیسیون همسو و لیبیائیزه کردن ایران

۲ آذر ۱۳۹۰ - بمباران دموکراسی و اپوزیسیون همسو

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - نه جمهوری اسلامی، نه پیروی از اسرائیل

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - فروپاشی استقلال و بمباران بشردوستانه

۱۱ آبان ۱۳۹۰ - بهار عرب: اسلامی سازی یا دموکراسی سازی

۵ آبان ۱۳۹۰ - نسل کشی و تفتیش عقیده

۲۸ مهر ۱۳۹۰ - علی خامنه ای متقلب و جاعل

۲۰ مهر ۱۳۹۰ - بی مروتی دینی

۱۳ مهر ۱۳۹۰ - برتری معرفتی و اخلاقی نا فقیه بودن

۶ مهر ۱۳۹۰ - چگونه شریعتی، شریعتی نمی شد؟

۳۱ شهریور ۱۳۹۰ - درس های تجربه ی ایران برای “بهار عرب”

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - شریعتی: اسماعیلیه و زیدیه

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ - “اسلام منهای آخوند” شریعتی

۹ شهریور ۱۳۹۰ - دینداری بزدلانه

۲ شهریور ۱۳۹۰ - باز افسونی کردن جهان از طریق مباهله

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - توهم شکوه، بیماری علی خامنه ای

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - شریعتی: امام زمان و ولایت فقیه

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - پایان ایدئولوژی، تاریخ، اعتقاد

۵ مرداد ۱۳۹۰ - قلعه سلطانی موسوی و کروبی

۳۰ تیر ۱۳۹۰ - مال بد بیخ ریش صاحبش

۲۳ تیر ۱۳۹۰ - منافع و انگیزه شناسی سیاسی

۱۵ تیر ۱۳۹۰ - خامنه ای: تفاوت فتنه و انحراف

۷ تیر ۱۳۹۰ - استراتژی جدید: نجات بخشی خامنه ای

۱ تیر ۱۳۹۰ - رژیم خرافات و خرافه رجعت

۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - آخوند درباری و کروبی بی سواد

۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - هاشمی رفسنجانی و مسأله ی بازرگان و سحابی

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - سحابی سلیم النفس و…

۱ خرداد ۱۳۹۰ - تراژدی در شکل روحوضی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - چون که صد آید نود هم پیش ماست

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - سطح نزاع های پیروان علی خامنه ای

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - قاتلان خامنه ای یا قاتلان احمدی نژاد

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - “اسلام درآمدزا” و “قدرت ساز”، معجزه ی فقیهان

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - زلف آشفته ی آیت الله خامنه ای

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - یهودستیز و مسیحیت برانداز

۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - ننگ مسلمان بودن

۱۳ فروردین ۱۳۹۰ - نارواداری پیشرفته آمریکایی

۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - تجزیه ایران در دیدار با دکتر یزدی

۲۶ اسفند ۱۳۸۹ - مدارا و مروت مهدی کروبی

۲۳ اسفند ۱۳۸۹ - اهانت به مسیحیان

۱۷ اسفند ۱۳۸۹ - “مذاق"ویرانگر علی خامنه ای(2)

۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - “مذاق"ویرانگر علی خامنه ای

۴ اسفند ۱۳۸۹ - مشارکت در زندانی کردن موسوی و کروبی

۹ بهمن ۱۳۸۹ - رفتن بن علی، ماندن سید علی -۳

۲۱ دى ۱۳۸۹ - رفتن بن علی ماندن سید علی -۲

۲۱ دى ۱۳۸۹ - رفتن بن علی، ماندن سید علی

۱۴ دى ۱۳۸۹ - مراجع تقلید: ستمگری و اسارت در گذشته

۱۳ دى ۱۳۸۹ - مراجع تقلید: ایرانی بودن کفرآمیز

۱۲ دى ۱۳۸۹ - مراجع تقلید: زن سیتزی و مسلمان کردن اجباری

۷ دى ۱۳۸۹ - مراجع تقلید:از خون ریزی تا سنی ستیزی

۶ دى ۱۳۸۹ - مراجع تقلید: استوانه های اسلام

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - امام حسین علیه امام حسین

۱۸ مهر ۱۳۸۹ - سبز بودن چه معنایی دارد؟

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - شکنجه:پرده نشینان شاهد بازاری فقه

۲ شهریور ۱۳۸۹ - چهار زنه کردن مردان قرن 21

۱ شهریور ۱۳۸۹ - مومنی مست باده ی کثرت گرایی

۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - لیبرال شوخ طبع مومن

۲۱ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی

۲۰ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی12

۱۹ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی11

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی ۱۰

۱۵ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی9

۱۴ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی 8

۱۳ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی 7

۱۲ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی -۶

۹ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی ۵

۸ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی- 4

۷ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی-3

۶ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی-2

۵ تیر ۱۳۸۹ - سلطانیسم فرهنگی: از انقلاب فرهنگی تا شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - آیت الله خمینی؛ بی گناه یا…

۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - جنبش سبز و آیت الله خمینی

۹ خرداد ۱۳۸۹ - اسلام فقاهتی و کار کشیدن از امام زمان

۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - زبان، قدرت،جهان اجتماعی-3

۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - زبان، قدرت،جهان اجتماعی-2

۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - زبان، قدرت،جهان اجتماعی-1

۲۹ آذر ۱۳۸۸ - مورخان و آیت الله منتظری تاریخ ساز

۱۵ مهر ۱۳۸۸ - گفت و گو، به منظور حل مسائل و ایجاد روابط

۱۲ مهر ۱۳۸۸ - نقش فاعلانه ی نواندیشی دینی در گذار به دموکراسی

۶ مهر ۱۳۸۸ - رهبری جنبش سبز: نفی صریح تحریم اقتصادی

۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - با رژیم ایران چه باید کرد؟

۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - با رژیم ایران چه باید کرد؟

۲۲ شهریور ۱۳۸۸ - نواندیشی دینی: سکولاریسم و دموکراسی

۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - سکولاریسم و دموکراسی خواهی

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - چرا اعتراف و توبه می کنند؟

۹ شهریور ۱۳۸۸ - مجازات و تنبیه

۷ شهریور ۱۳۸۸ - جنایتی که دیده نمی شود

۴ شهریور ۱۳۸۸ - سرنگونی سلطانیسم یا گذار به دموکراسی

۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - دستور کار سیاسی

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - برساختن دموکراسی یا دیکتاتوری؟

۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - دموکراسی و دیکتاتوری پرچم

۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - موازنه ی قوای رژیم و دموکراسی خواهان

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - دادگاه اسرائیلی علی خامنه ای

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - راه قانونی برخورد با سرکوبگران حاکم بر ایران

۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - اهداف و روش ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - با این رژیم چه باید کرد؟

۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - با این رژیم چه باید کرد؟

۲۰ تیر ۱۳۸۸ - چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟

۲۶ خرداد ۱۳۸۸ - انتخابات خونین و معجزه ی سلطانی