۲۸ بهمن - پیامِ انقلاب

۱۰ دى - مرگِ قو- میلادِ ققنوس

۳ دى - مرغِ تخم‌طلا و هیولای چهل ساله

۳ دى - زائرانِ خیانت

۲۶ آذر - گرفتار در بن‌بست محلل

۲۳ آذر - زامبی‌های بی‌کاراکتر

۱۲ آذر - تستِ پنهانی ویکتوریا سکرت

۱۲ آذر - پنجره‌ی مسافرخانه‌ی صداقت

۵ آذر - عینکِ کیارستمی لطفا!

۵ آذر - اهمیت شارلی بودن

۲۸ آبان - کیهانِ بچّه‌ها

۱۴ آبان - شرّ مقدّس

۱۴ آبان - حماسه‌ی سرگین گردان‌ها

۷ آبان - سنگسار تن‌های تنها

۷ آبان - کلاه لومپنی

۳۰ مهر - سه‌گانه‌ی اسید و تردید

۳۰ مهر - زنان بدون قیصر

۲۳ مهر - سقوط سلحشورانه!

۲۳ مهر - نهنگ‌های کور

۱۶ مهر - دو نیمه‌ی اسلام؛ فشن و خشن!

۹ مهر - خوابیدن پای استندآپ کمدی نظام

۲۶ شهریور - بن‌بست تنهایی

۱۹ شهریور - آیلان‌های جهان سوم

۱۲ شهریور - کارمندان هنری مصباح و شرکاء

۵ شهریور - افسانه‌ی چشمه‌ی جوشان وطن

۵ شهریور - تاریخ سرّی به روایت بازجوها و فواحش

۲۹ مرداد - ساز کج‌کوک سکوت

۲۲ مرداد - افسانه‌ی چشمه‌ی جوشان وطن

۱۵ مرداد - جنازه‌ی مشروطه در تقاطع آل‌احمد و شیخ فضل‌الله نوری

۸ مرداد - خواب ِ آسوده‌ی محرم‌علی خان

۸ مرداد - برف ِ انقلاب و خون ِ عشق

۱ مرداد - حیات تتلو؛ هیاط ِ شجریان

۱۸ تیر - بازجویی آنلاین با توبه‌ی تضمینی

۱۱ تیر - گنج فقر، رنج تجاوز

۴ تیر - رقص با مدرنیسم؛ زیر چادر سنت

۲۸ خرداد - هنرمند ایرانی و غواصان دست بسته

۲۱ خرداد - سراب بازگشت

۷ خرداد - جمهوری اسلامی و نسلی که تربیت نشد

۳۱ اردیبهشت - از روشنفکر کشی تا جنازه دزدی

۳۱ اردیبهشت - قهرمان شصت کیلومتری

۲۴ اردیبهشت - ده ساله‌گی سلیقه‌ی سرکوب شده

۲۰ اردیبهشت - تبعید تفریحی اکبرعبدی

۱۷ اردیبهشت - ۱٠ هنرمند همراه مردم + ۱

۱۷ اردیبهشت - ده سیمای همراه با حکومت

۱۰ اردیبهشت - مرواریدهای مبتذل امام‌زاده محبوب

۳ اردیبهشت - کنسرت خارج از محدوده‌ی تدبیر و امید

۳ اردیبهشت - ایدئولوژی سازی سریالی

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - میان ماندن و رفتن

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - چتر امنیتی دولت و شرکا بر سر فرهنگ

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - زشت و زیبای سینمای ترسخورده ایران در سال ۱۳۹٣

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - تاریکی حاشیه، روشنایی هنر

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - کنترل سینما از راه ِ دور

۷ اسفند ۱۳۹۳ - مجازات مستانه با شلاق فیلمفارسی

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - بدون عصبانیت، بدون دل‌واپسی

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - تسلیم تهران، اعتراض برلین

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - سنگر جدید سپاه؛ سینما و تلویزیون

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - دولت و هزار ضلعی سانسور

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - زیر سایه‌ی دولت

۹ بهمن ۱۳۹۳ - روایت رویاپردازنه‌ی فتنه در گلشن آباد

۹ بهمن ۱۳۹۳ - محمد، پیام‌بر پرخرجِ مسلمانان

۲۵ دى ۱۳۹۳ - اهمیت شارلی بودن

۲۵ دى ۱۳۹۳ - تروریسم؛ محکوم می کنم، نمی کنم

۲۵ دى ۱۳۹۳ - بازگشت به دوران سعید امامی

۱۸ دى ۱۳۹۳ - گریبان چاک خورده‌ی واقعیت

۱۸ دى ۱۳۹۳ - “عصبانی نیستم” نشوید!

۴ دى ۱۳۹۳ - سریال‌اسلامی با افزودنی‌های غیرمجاز

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - مرگ ندا و مرگ مرتضی

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - گدایی برای سریال‌های مذهبی

۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ترکیب دولتی، تزئین هنری

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - مقام معظم سینما

۶ آذر ۱۳۹۳ - نمایش پررونق مذهب

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - وزارت اطلاعات رسما تقدیم می‌کند

۸ آبان ۱۳۹۳ - پازلی با دشمنان جدید

۳ مهر ۱۳۹۳ - در حاشیه گفتوگو با برنامه “هفت”

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - آقازاده‌ای با شال سبز

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - دهه شصت، دهه مهربانی شد

۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - از فیلم‌فارسی تا آموزش‌های مذهبی

۲ مرداد ۱۳۹۳ - آبجو اسلامی روی آنتن رسانه ملی

۲۶ تیر ۱۳۹۳ - جرج کلونی؛ پدر ۲۰ میلیون دلاری امام علی

۱۹ تیر ۱۳۹۳ - تقدیس فقر، تبلیغ تباهی

۱ خرداد ۱۳۹۳ - تیم سینمایی بیت رهبری

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - زمانی برای تقسیم غنائم

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - قهرمان‌های خوشبختی در تنگه تحریم‌ها

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - هرماه یک فیلم ایرانی

۸ اسفند ۱۳۹۲ - از تجاوز تا سینه زنی برای امام حسین

۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - صورت معصومان زیر تیغ سانسور

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - یک ملت در انتظار یک زن

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - حذف فیلم های حامی فتنه!

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ممنوعه یا تبلیغاتی؟

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - میهمانی به صرف سانسور

۲۶ دى ۱۳۹۲ - قیصر و گل محمد در دیدار با روحانی

۱۹ دى ۱۳۹۲ - میلیاردرهای بسیجی در سینما

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - کولی ساکن سینما

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - شیرشاه خفته

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - انسان‌سازی سیروس مقدم با چند ماه تاخیر

۷ آذر ۱۳۹۲ - فیلم تبلیغاتی و پست سیاسی

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - بازگشت به سینما با طعم توبه

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - سه دهه با دوربین سراب

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - دو هزارمین کیلومتر قطار بی توقف

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - رنج هنرمندان، سرمستی مدیران

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - شطرنج صلح با حکومت

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - مستندسازان مامور یا ماموران مستندساز؟

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - شرح

۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - نگاه ما

۳ مرداد ۱۳۹۲ - یادداشت

۳ مرداد ۱۳۹۲ - نگاه

۱۹ تیر ۱۳۹۲ - نگاه

۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - نگاه دیگر

۱ خرداد ۱۳۹۲ - شرح

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نگاه ما

۲۹ اسفند ۱۳۹۱ - نگاه

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ - نیم نگاه

۲ اسفند ۱۳۹۱ - نیم نگاه

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - نگاه ما

۴ بهمن ۱۳۹۱ - نگاه

۲۷ دى ۱۳۹۱ - نیم نگاه

۶ دى ۱۳۹۱ - نگاه

۳۰ آذر ۱۳۹۱ - جهان

۲۲ آذر ۱۳۹۱ - نگاه ما

۱۵ آذر ۱۳۹۱ - نگاه

۲۴ آبان ۱۳۹۱ - گزارش

۱۷ آبان ۱۳۹۱ - گزارش

۱۰ آبان ۱۳۹۱ - نگاه دیگر

۲۶ مهر ۱۳۹۱ - نگاه

۱۹ مهر ۱۳۹۱ - گزارش

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - نگاه

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - نگاه ماه

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ - نگاه

۱ شهریور ۱۳۹۱ - نگاه

۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - نگاه

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - از نگاه ما

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - سر شاهین نجفی به جای جورج بوش

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - نگاه

۷ خرداد ۱۳۹۱ - اثر شعارها روی خانه سینما باقی ست