۳ دى - ستاره‌ها برمی‌خیزند

۱۲ آذر - زاغِ مقلد

۲۸ آبان - زرق و برق جیمز باند قدیم

۱۴ آبان - میکروب‌های باهوش

۷ آبان - ستاره های دایی جان ناپلئون و صدا هایشان

۷ آبان - تق تق سکس و ترس

۳۰ مهر - سیب‌زمینی مریخی

۲۳ مهر - رنج بی‌پایان"تسلی‌بخش”

۱۶ مهر - دوران تازه‌ی تئاتر

۹ مهر - پایان وسوسه‌های زمین

۲۶ شهریور - تنها در مرز

۱۲ شهریور - ترانه‌های توبه

۵ شهریور - ساکنان انزوا و انتها

۱۵ مرداد - صدای درد ملی

۸ مرداد - انهدام بدون خون‌ریزی

۸ مرداد - برنامه‌ریزی امنیتی-خانواده‌گی برای موسیقی

۱ مرداد - زد و خورد بر سر صندلی سینما

۱۱ تیر - تئاتر طرح کادی؛ محصول جدید دولت

۴ تیر - ده کنسرت پر سر و صدای لغو شده

۲۸ خرداد - ملاقات غیرمجاز سینما و مردم

۲۱ خرداد - سرمایه‌گذاری در سینما برای مصالح نظام

۷ خرداد - آهنگ‌های فراموش‌شدنی

۲ بهمن ۱۳۹۳ - بر بال‌های سانتیاگو

۴ دى ۱۳۹۳ - کارمند راه آهن و ترور شاه

۶ آذر ۱۳۹۳ - لوسی در جستجوی خویشتن

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - نبرد وجدان و قدرت

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - “ندای سهراب”، یادنامه ای از جنس ترانه

۱ آبان ۱۳۹۳ - در حرکت انگشت‌ها

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - وقتی هنوز مو تراشیدن ممنوع نبود

۲ مهر ۱۳۹۳ - شاعر نخود لوبیا و رهبر نظام

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - درامی منسجم با لایه های روانشناسانه !

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - تنها اعتماد کردم…

۳ بهمن ۱۳۹۲ - ملودرامی منسجم ازشهردروغ !

۲۶ دى ۱۳۹۲ - درامی محصول محدودیت!

۲۶ دى ۱۳۹۲ - هفت زمان از زندگی

۱۹ دى ۱۳۹۲ - گسست معنا درساختار!

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - مولای عاطفه

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - جدال همیشگی خیر و شر

۹ آبان ۱۳۹۲ - ایران در جشنواره جوزف کنراد

۹ آبان ۱۳۹۲ - فرقه های مذهبی درجامعه بحرانی

۲۴ مهر ۱۳۹۲ - تراژدی مدرن شهری بحران زده !

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ضد روایت داوودنژادی!

۲۶ تیر ۱۳۹۲ - نگاه دیگران

۱۲ تیر ۱۳۹۲ - نگاه

۵ تیر ۱۳۹۲ - یاد یاران

۸ خرداد ۱۳۹۲ - روایت

۲۸ دى ۱۳۹۱ - نگاه ما

۶ دى ۱۳۹۱ - گپ

۳۰ آذر ۱۳۹۱ - یاد یاران

۳ آبان ۱۳۹۱ - صداهای تازه

۲۶ مهر ۱۳۹۱ - صداهای تازه

۱۹ مهر ۱۳۹۱ - صداهای تازه

۱۲ مهر ۱۳۹۱ - صدای تازه

۵ مهر ۱۳۹۱ - گپ

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - نگاه دیگر

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - شرح

۷ تیر ۱۳۹۱ - نگاه ما

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ - یاد یاران - سکوت بلند مادربزرگ قصه های مجید، پروین دخت یزدانیان

۶ فروردین ۱۳۹۱ - جمع مستان - یادی از درگذشتگان اهل قلم در سال گذشته

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - در راه سحر را ندیدی؟

۵ بهمن ۱۳۹۰ - چهل کلید

۲۱ دى ۱۳۹۰ - یاد یاران

۷ دى ۱۳۹۰ - یادیاران

۱۶ آذر ۱۳۹۰ - گزارش

۹ آذر ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۲ آذر ۱۳۹۰ - یاد یاران

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - دیدار

۱۱ آبان ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۴ آبان ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۲۷ مهر ۱۳۹۰ - نگاه

۲۰ مهر ۱۳۹۰ - گزارش

۳۰ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - از هر دری

۹ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای ایران

۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - رویداد

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - گفت و گو

۵ مرداد ۱۳۹۰ - نگاه دیگران

۲۲ تیر ۱۳۹۰ - یاد یاران

۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - نگاه

۴ خرداد ۱۳۹۰ - حرف روز

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - نگاه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - نگاه

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - حرف اول

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - یاد یاران

۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - صحنه

۴ اسفند ۱۳۸۹ - رویداد

۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - گزارش

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - از هر دری

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - شرح

۶ بهمن ۱۳۸۹ - شرح

۲۹ دى ۱۳۸۹ - یادداشت

۲۲ دى ۱۳۸۹ - گزارش

۱۵ دى ۱۳۸۹ - دیدار

۱ دى ۱۳۸۹ - یاد یاران

۱۷ آذر ۱۳۸۹ - تازه چه خبر

۲ آذر ۱۳۸۹ - گزارش

۲ آذر ۱۳۸۹ - دیدار

۲۶ آبان ۱۳۸۹ - تازه چه خبر

۱۹ آبان ۱۳۸۹ - یادداشت

۱۲ آبان ۱۳۸۹ - تازه چه خبر

۵ آبان ۱۳۸۹ - نگاه

۲۸ مهر ۱۳۸۹ - دیدار

۱۴ مهر ۱۳۸۹ - گزارش

۷ مهر ۱۳۸۹ - تازه چه خبر

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - فیلم

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - یاد یاران

۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - گزارش

۳ شهریور ۱۳۸۹ - فیلم

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - جمع مستان

۶ مرداد ۱۳۸۹ - جمع مستان

۳۰ تیر ۱۳۸۹ - شرح

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - فیلم

۹ تیر ۱۳۸۹ - گفت و شنید

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - صحنه

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - حرف روز

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - گزارش

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - جمع مستان

۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - تازه چه خبر

۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - یاد یاران

۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - تازه چه خبر

۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - دیدار

۵ اسفند ۱۳۸۸ - جنگ زمان

۲۸ بهمن ۱۳۸۸ - از هر دری

۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - دیدار

۷ بهمن ۱۳۸۸ - گپ

۳۰ دى ۱۳۸۸ - از هر دری

۲۳ دى ۱۳۸۸ - گپ

۱۶ دى ۱۳۸۸ - از هر دری

۲ دى ۱۳۸۸ - موسیقی

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - فیلم

۵ آذر ۱۳۸۸ - گپ 2

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - دیدار

۱۳ آبان ۱۳۸۸ - جمع مستان

۶ آبان ۱۳۸۸ - جمع مستان

۲۲ مهر ۱۳۸۸ - تازه چه خبر

۷ مرداد ۱۳۸۸ - بوف کور

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - جمع مستان