۲۸ بهمن - جشن‌واره‌ی اطلاعات و سپاه و ناجا

۳ دى - شهوتِ مقدس

۲۶ آذر - افسانه‌های شهرزاد

۱۲ آذر - تاریخچه‌ی خشونت

۱۴ آبان - تقدیس حصر

۷ آبان - داوود دندون طلا تقدیم می‌کند!

۳۰ مهر - آفت قدیمی و باغ نو

۲۳ مهر - اسید یک ساله

۱۶ مهر - پس از امیرکبیر؛ جعفری هم از دست رفت

۹ مهر - مالنای مسلمان

۲۶ شهریور - تحفه‌های وزارت اطلاعات

۱۲ شهریور - ارکستر عماریون

۱۲ شهریور - محمد؛ تبلیغ میلیون دلاری اسلام رحمانی!

۵ شهریور - دعوت به مراسم سانسورو سرکوب

۲۲ مرداد - قصه‌گویی با رانت ِ معجزه!

۱۵ مرداد - شاعران مردم و کوچه

۱ مرداد - جاده در دست تعمیر نیست

۱ مرداد - چگونه کریم آس دل را برید؟!

۱۱ تیر - کاریکاتورهای بی‌درد

۴ تیر - بسیج علیه موسیقی

۲۸ خرداد - دکان تعطیل سانتی‌مانتالیزم

۲۱ خرداد - تک‌تیر اندازهای ولایت

۷ خرداد - پاپ ِ حلال؛ محصول روحانی‌زاده‌ها

۷ خرداد - سقوط مدام، صعود ناممکن

۳۱ اردیبهشت - نهضت فیلم‌سازی شمقدری و بستگان

۱۰ اردیبهشت - آواز بدون آوازخوان

۱۰ اردیبهشت - هفت خوان ممیزی و مجوز در سینما

۳ اردیبهشت - سردار قاسم سلیمانی؛ سوژه‌ی جدید هنری!

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - داستان تولد سرود ملی ایران؛ داستان یک تولد

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - سینمای امید و ایزوله

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - در جستجوی قلعه پرتقالی

۱ آبان ۱۳۹۳ - چهره های انقلاب اسلامی و سینما

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - جامعه ریاکار و مایوس

۱ خرداد ۱۳۹۳ - “اشباح” سینمای مهرجویی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - اعضای ساواک٬ حسودها و مافیای موسیقی

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - معراجی‌ها؛ جنگ، طنز و ده نمکی

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - رونمایی از بزرگان دینی

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - رونمایی از بزرگان دینی

۱ اسفند ۱۳۹۲ - اتوبیوگرافی خنثی با طعم جنگ !

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - وحشت و خشونت در خانه پدری

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - عطاران روی فرش قرمز

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - شمشیر و عدالت

۳ بهمن ۱۳۹۲ - چشمک به چارلی چاپلین

۲۶ دى ۱۳۹۲ - انسان گوینده و انسان مخاطب

۲۶ دى ۱۳۹۲ - زنان بازیگر در دیدار با فریماه……

۱۹ دى ۱۳۹۲ - توصیف حکومت لیندن بی جانسون

۵ دى ۱۳۹۲ - در ایران، تاتر وحشت نداریم

۵ دى ۱۳۹۲ - جدال زیبایی وتقدیر!

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - حافظ و چخوف پیچیده‌اند

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - تهرانِ بی احساس!

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - مناقشه هسته‌ای درقالب اجتماعی!

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - محتوا، قربانی فرم !

۷ آذر ۱۳۹۲ - تحریف حقیقت درقالب درام!

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - کنارزدن قواعد وضوابط پوسیده

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ - اهمیت موقعیت در نمایش

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - بی کفایتی فرهنگی موج می زند

۷ شهریور ۱۳۹۲ - شرح

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - روایت

۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - گپ

۳ مرداد ۱۳۹۲ - گپ

۲۶ تیر ۱۳۹۲ - گپ

۱۲ تیر ۱۳۹۲ - شرح

۱۵ خرداد ۱۳۹۲ - گپ

۸ خرداد ۱۳۹۲ - گپ

۱ خرداد ۱۳۹۲ - گپ

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - روایت۱

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - روایت ۲

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - گپ

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - گپ

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نگاه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نگاه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - روایت

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - گپ

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - نگاهی دیگر

۲۹ اسفند ۱۳۹۱ - صداهای تازه

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ - گپ

۹ اسفند ۱۳۹۱ - گپ

۲ اسفند ۱۳۹۱ - گپ

۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - گپ

۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - گزارش

۲۸ دى ۱۳۹۱ - روایت

۲۷ دى ۱۳۹۱ - گپ

۲۰ دى ۱۳۹۱ - گپ

۳۰ آذر ۱۳۹۱ - گپ

۲۲ آذر ۱۳۹۱ - گپ

۱۵ آذر ۱۳۹۱ - گپ

۸ آذر ۱۳۹۱ - گپ

۱ آذر ۱۳۹۱ - گپ

۲۴ آبان ۱۳۹۱ - گپ

۱۷ آبان ۱۳۹۱ - صداهای تازه

۱۰ آبان ۱۳۹۱ - گپ

۱۲ مهر ۱۳۹۱ - حرف روز

۱۲ مهر ۱۳۹۱ - نیم نگاه

۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - گپ

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - قاب

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - گپ

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - گپ

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - حرف روز

۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - گپ

۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - حرف روز

۶ مرداد ۱۳۹۱ - حرف روز

۲۸ تیر ۱۳۹۱ - نگاه ما

۲۱ تیر ۱۳۹۱ - گپ

۷ تیر ۱۳۹۱ - گپ

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - گپ

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - گپ

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - گپ

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - سینمای ایران - گزارشی از توقیف فیلم “تلفن همراه آقای رئیس جمهور”

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - لبخند بزن بازیگر…..

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - گپ - آرش دادگر و شهرام احمدزاده در نشست مطبوعاتی

۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - گپ

۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - گفت و گو

۳ اسفند ۱۳۹۰ - گپ

۲۶ بهمن ۱۳۹۰ - شرح

۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - حرف روز

۲۸ دى ۱۳۹۰ - گپ

۲۱ دى ۱۳۹۰ - گپ

۷ دى ۱۳۹۰ - گپ

۳۰ آذر ۱۳۹۰ - گفت و گو

۲۳ آذر ۱۳۹۰ - گپ

۲۳ آذر ۱۳۹۰ - یاد یاران

۹ آذر ۱۳۹۰ - گپ

۲ آذر ۱۳۹۰ - گپ

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - گپ

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - گپ

۱۱ آبان ۱۳۹۰ - گپ

۴ آبان ۱۳۹۰ - گپ

۲۷ مهر ۱۳۹۰ - گپ

۲۰ مهر ۱۳۹۰ - گپ

۱۳ مهر ۱۳۹۰ - گپ

۶ مهر ۱۳۹۰ - گپ

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - تازه چه خبر

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ - نگاه روز

۲۲ تیر ۱۳۹۰ - یادداشت

۱۵ تیر ۱۳۹۰ - نگاه

۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - گپ

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - گزارش

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - یادداشت

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - دیدار

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ - کسب جایزه جهانی درکنار برنده نوبل ادبیات

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - شرح

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - گپ

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - گپ

۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - گپ

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - صحنه

۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - یادیاران

۴ اسفند ۱۳۸۹ - صحنه

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - نگاه

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - صحنه

۶ بهمن ۱۳۸۹ - گپ

۲۹ دى ۱۳۸۹ - نگاه روز

۲۲ دى ۱۳۸۹ - گپ

۱۵ دى ۱۳۸۹ - گفت و شنید

۱ دى ۱۳۸۹ - صحنه

۱۷ آذر ۱۳۸۹ - گپ

۲ آذر ۱۳۸۹ - گپ

۲۶ آبان ۱۳۸۹ - گپ

۱۹ آبان ۱۳۸۹ - گپ

۱۲ آبان ۱۳۸۹ - گپ

۵ آبان ۱۳۸۹ - نیم نگاه

۲۸ مهر ۱۳۸۹ - گفت و گو

۱۴ مهر ۱۳۸۹ - گپ

۷ مهر ۱۳۸۹ - گپ

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - گپ

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - گپ

۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - گپ

۳ شهریور ۱۳۸۹ - گپ

۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - گپ

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - گپ

۶ مرداد ۱۳۸۹ - گپ

۳۰ تیر ۱۳۸۹ - صحنه

۲۳ تیر ۱۳۸۹ - صحنه

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - نگاه

۹ تیر ۱۳۸۹ - گپ 1

۹ تیر ۱۳۸۹ - گپ 2

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - گپ

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - گپ

۵ خرداد ۱۳۸۹ - صحنه

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نگاه دیگر

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - گپ

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - گپ

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نگاه دیگر

۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - گپ

۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - گپ 1

۲۸ بهمن ۱۳۸۸ - گپ

۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - از هر دری

۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - صحنه

۳۰ دى ۱۳۸۸ - شرح

۱۶ دى ۱۳۸۸ - دیدار

۲ دى ۱۳۸۸ - گپ

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - نگاه

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - گپ

۱۸ آذر ۱۳۸۸ - گپ

۱۰ آذر ۱۳۸۸ - گپ

۵ آذر ۱۳۸۸ - گپ1

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - گپ

۱۳ آبان ۱۳۸۸ - قاب

۲۹ مهر ۱۳۸۸ - قاب

۲۲ مهر ۱۳۸۸ - گپ

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - قاب

۷ مرداد ۱۳۸۸ - دیدار

۱۰ تیر ۱۳۸۸ - آینه د رآینه

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ‎‏ قاب‏

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - یاد یاران

۵ خرداد ۱۳۸۸ - گفت و گو 2