۲۷ اسفند - اینک جمهوری اوباش

۲۱ بهمن - سیاوش باز برآتش

۸ بهمن - درس بزرگ” رقاصه”

۸ بهمن - دایره‌ی مینا

۲۸ دى - یک سئوال تکراری از آقای خامنه ای

۱۰ دى - خداحافظ؛ سلام

۳ دى - نمی‌خواهم گریه کنم خانم ایرن

۲۹ مهر - ظلم جای آزادی!

۲۳ مهر - لات های جهان متحد شوید!

۱۶ مهر - پیروان فشن پیر خمین

۱۹ شهریور - تبریز داغلیر

۱۲ شهریور - انحطاط و پورشه

۵ شهریور - در پای خوکان نریزم…

۲۲ مرداد - قتل عام گل سرخ

۱۸ مرداد - ازانقلاب تا انقلاب

۱۵ مرداد - ازانقلاب تا انقلاب

۱۸ تیر - فریاد در لبه پرتگاه

۱۱ تیر - جمهوری مداحان

۳ تیر - تقلب و پدر سوخته بازی

۲۰ خرداد - بیاد بیاور…

۷ خرداد - خطر کنار مرزهای ایران

۳۱ اردیبهشت - داعشی‌های وطنی

۲۳ اردیبهشت - شاعران و اوباش

۱۷ اردیبهشت - عسل “روز” و زهر روزگار

۱۰ اردیبهشت - نوبت ابرو

۲ اردیبهشت - سرب داغ و پرنده

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - آرزوهای بر باد رفته

۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - هتل آشویتس

۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - معامله بزرگ

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - رصد آفتاب از “سایه”…

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - مطرب بازی

۷ اسفند ۱۳۹۳ - رهبر، خواهر و مادر

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - آدرس غلط

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - میدان تره بار

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - تمدن نوین اسلامی

۱۶ بهمن ۱۳۹۳ - ایستاده ایم و دختران ما…

۹ بهمن ۱۳۹۳ - چهار تا آدم عوضی

۲ بهمن ۱۳۹۳ - بد کاره

۲۵ دى ۱۳۹۳ - حادثه قرن

۱۸ دى ۱۳۹۳ - چهارشنبه سیاه

۳ دى ۱۳۹۳ - اسید و گُل

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - کشتی شکسته بسوی شوروی

۱۲ آذر ۱۳۹۳ - کدام تدبیر؟ کدام امید؟

۶ آذر ۱۳۹۳ - سرنوشت ترکمنچای هسته ای

۲۲ آبان ۱۳۹۳ - روایت بیداد

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - نامردی سیاسی

۸ آبان ۱۳۹۳ - لجبازی، عشق و نفرین

۳۰ مهر ۱۳۹۳ - موسولینی و امام

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - کارزار طولانی

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - یوم الپروستات

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - داعش و کشتار ۶۷

۶ شهریور ۱۳۹۳ - آخر الزمان

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - نعره آنچنان خویش

۲۵ تیر ۱۳۹۳ - از فیضیه یا از انگلستان؟

۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ممنوع التنفس

۱۲ تیر ۱۳۹۳ - جدیدالاسلام، قدیم السلام

۵ تیر ۱۳۹۳ - وازکتومی، توبکتومی و ساپورت

۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - آقایان شرم بر شما!

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ندا نه، احسان باشیم

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - گرگ هاری باید

۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - چه کسی فروغ را غسل داد؟

۸ خرداد ۱۳۹۳ - دستگیری شادی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - راه بهشت

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - نمایش مضحک جنایتکارانه

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ژنرال السیسی ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - خدایا یک هواپیما ندیدی؟

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - خرده شیشه

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - رستم و مامور امنیتی

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - چهارپایان

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - سال کلید آقا

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - امر ملوکانه

۸ اسفند ۱۳۹۲ - سر نصراله برای خامنه ای

۱ اسفند ۱۳۹۲ - سرنوشت شوروی

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - تغییر نظام

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - استقلال، آزادی، حکومت خدایی

۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - چرا کیهان آن مقاله را منتشر نکرد

۹ بهمن ۱۳۹۲ - عمه ودایی دو رهبر

۳ بهمن ۱۳۹۲ - رهبر، مری و پلنگ

۲۶ دى ۱۳۹۲ - زکام سیاسی

۲۱ دى ۱۳۹۲ - گلی برلبان مرد فرهمند

۱۸ دى ۱۳۹۲ - سگ های گرسنه، گرگ های سیر

۴ دى ۱۳۹۲ - چون به خلوت می روند

۲۷ آذر ۱۳۹۲ - علف های هرز

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - کیهان مجازی

۱۴ آذر ۱۳۹۲ - گل باران آزادی

۷ آذر ۱۳۹۲ - کدام قله؟ کدام اوج؟

۳۰ آبان ۱۳۹۲ - جمهوری دار و دشنام

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - از عشق و زندگی

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - تقدیم به نام های مستعار!

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - خنجر و خاطره

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - خنجر و خاطره

۱۶ آبان ۱۳۹۲ - لباس زیر

۱۳ آبان ۱۳۹۲ - هولناکتر از تجزیه ایران

۹ آبان ۱۳۹۲ - سیاست مهار

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - یا امام محمدالجواد

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - برخورد ظریف

۱۸ مهر ۱۳۹۲ - از فصل مروارید و امیر بانو

۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - چک های سنگین دبیر شورای امنیت

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - سوریه: سنگر یا باتلاق؟

۷ شهریور ۱۳۹۲ - سنگ ها و سگ ها

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۸ مرداد اسلامی

۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - مامور ویژه

۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - پایان نکبت، بقای ولایت

۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - نانجیب

۳ مرداد ۱۳۹۲ - اینجا ایران نیست؟

۳۰ تیر ۱۳۹۲ - توبه جنبش سبز

۲۶ تیر ۱۳۹۲ - خشم، دیوث، فریب

۱۹ تیر ۱۳۹۲ - اصلاح طلبان و همه

۱۳ تیر ۱۳۹۲ - ایران عزیز رهبر

۶ تیر ۱۳۹۲ - مطیع رهبر و نظام

۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - زخم کهنه

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ - بازی تمام نشد

۲۳ خرداد ۱۳۹۲ - خدا، شیطان و رای

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - طبیب و حبیب آقا

۱۵ خرداد ۱۳۹۲ - جان فدای سید علی

۹ خرداد ۱۳۹۲ - آخر راه

۱ خرداد ۱۳۹۲ - ابطال “شناسنامه” نظام

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - سر پبچ امامزاده هاشم

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نردبام نظام

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نظام بگم، بگم

۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - استبداد آخوندی و پیغمبر

۲۹ فروردین ۱۳۹۲ - ادای دموکراسی

۲۲ فروردین ۱۳۹۲ - کابوس ۹۲

۲۹ اسفند ۱۳۹۱ - سال های فلاکت

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ - تار عنکبوت تحریم ها

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - بن بست نفرت انگیز

۲ اسفند ۱۳۹۱ - قهرمان مذاکره با آمریکا

۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - کور شو، کر شو

۱۹ بهمن ۱۳۹۱ - طویله

۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - رفتارهای بچگانه، تیغ‌های جراحی

۸ بهمن ۱۳۹۱ - شب هراس بهمن

۴ بهمن ۱۳۹۱ - سیب گندیده

۳ بهمن ۱۳۹۱ - سند و سواد روزنامه نویس امنیتی

۲۸ دى ۱۳۹۱ - سلطان بدتر از شاه

۲۵ دى ۱۳۹۱ - تیتر شاه رفت

۲۱ دى ۱۳۹۱ - انتخابات آزاد وسلطان اسلام

۷ دى ۱۳۹۱ - غربی، عبری و عربی

۳۰ آذر ۱۳۹۱ - یلدای طالبان

۲۶ آذر ۱۳۹۱ - بند ائمه الکفر

۱۵ آذر ۱۳۹۱ - گور پدر ایران

۹ آذر ۱۳۹۱ - قادسیه نظام و حماس

۲۵ آبان ۱۳۹۱ - اعتماد سازی

۲۲ آبان ۱۳۹۱ - شرم؛ افتخار ایرانی بودن

۱۷ آبان ۱۳۹۱ - پایین کشیدن کرکره

۱۱ آبان ۱۳۹۱ - جمهوری دار

۴ آبان ۱۳۹۱ - جمشید بسم الله

۲۶ مهر ۱۳۹۱ - رقص مضحک، آب آلوده

۲۰ مهر ۱۳۹۱ - کاسه چه کنم

۱۵ مهر ۱۳۹۱ - اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا امامزاده محمد خاتمی

۱۲ مهر ۱۳۹۱ - خدا، شیطان و دلار

۵ مهر ۱۳۹۱ - جنگ سوم جهانی

۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - دایره منحوس

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ورطه نابودی

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ - سند تجزیه ایران؟

۱ شهریور ۱۳۹۱ - فینال با آمریکا در سوریه

۲۶ مرداد ۱۳۹۱ - دارد دیر می شود

۱۹ مرداد ۱۳۹۱ - بازی تمام شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - من عاشق ایرانم

۸ مرداد ۱۳۹۱ - نمی خواهم گریه کنم خانم ایرن

۴ مرداد ۱۳۹۱ - تخم دو زرده

۲۸ تیر ۱۳۹۱ - دقیقه ۹۰

۲۵ تیر ۱۳۹۱ - گریه چرا؟

۲۱ تیر ۱۳۹۱ - ناو، تریلی و پراید

۱۳ تیر ۱۳۹۱ - مطبوعات چی آقای خاتمی

۷ تیر ۱۳۹۱ - وضعیت جنگی

۱ تیر ۱۳۹۱ - رقص بر لبه تیغ

۲۵ خرداد ۱۳۹۱ - دارم امیدی

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - شیر مشتاق

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - نقطه بی بازگشت

۳ خرداد ۱۳۹۱ - بازیگری‌های موذیانه

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ - سخاوت امام خامنه ای

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - هم واکسن، هم ویروس

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - باسن معظم لله

۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - عورت و ملائکه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - تماشاچی آزادی

۳۱ فروردین ۱۳۹۱ - برف بهاری

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ - تکرار اشتباه صدام

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ - آخرین شانس

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - آخرین فرصت

۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - بدمستی

۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - قرمزته خاتمی!

۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - پاپیون و ناموس

۴ اسفند ۱۳۹۰ - وقت تنگ است

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ - سوسمار بی باک

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - زمستان سخت

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - ماکت امام، جسد انقلاب

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - راه

۸ بهمن ۱۳۹۰ - خنجر مرتضوی بر گلوی سینما

۵ بهمن ۱۳۹۰ - جهان علیه تهران

۵ بهمن ۱۳۹۰ - حرف اول

۲۸ دى ۱۳۹۰ - نگاه

۲۱ دى ۱۳۹۰ - بچرخ تا بچرخیم

۱۵ دى ۱۳۹۰ - حیوان خانه

۸ دى ۱۳۹۰ - کندن پوست گربه

۳۰ آذر ۱۳۹۰ - فتیله انفجاری

۲۳ آذر ۱۳۹۰ - تغییر رژیم

۱۷ آذر ۱۳۹۰ - منفور در حد تیم ملی

۹ آذر ۱۳۹۰ - جام زهر آقا

۳ آذر ۱۳۹۰ - انزوای جهانی

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - جنگ ادامه دارد

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - برخورد نهائی

۱۲ آبان ۱۳۹۰ - رجزخوانی درآستانه فروپاشی

۵ آبان ۱۳۹۰ - آخرین رئیس جمهور

۲۸ مهر ۱۳۹۰ - در سراشیب سقوط

۲۰ مهر ۱۳۹۰ - رفتار لجن

۱۴ مهر ۱۳۹۰ - نظام و کش

۷ مهر ۱۳۹۰ - فاطمه و نرگس

۴ مهر ۱۳۹۰ - ابراهیم حاتمی کیا و کاکل نظام

۳۱ شهریور ۱۳۹۰ - مامور ما درنیویورک

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - زیر آب نظام

۲۲ شهریور ۱۳۹۰ - شب ستارخان، شب ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۰ - خنده به عزرائیل

۹ شهریور ۱۳۹۰ - حمله، حمله

۳ شهریور ۱۳۹۰ - یکی خامنه ای را بیدار کند….

۱ شهریور ۱۳۹۰ - حاجی و گل های سرخ

۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - زیر چادر خاتون

۱۹ مرداد ۱۳۹۰ - علی و طناب، بشار و آتش

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - وافور بختیار

۱۳ مرداد ۱۳۹۰ - غرش شیر، استبداد عمامه

۶ مرداد ۱۳۹۰ - تعمیراحمدی، وصله نظام

۳۰ تیر ۱۳۹۰ - علائم ظهور

۲۳ تیر ۱۳۹۰ - در شهر خبرها هست

۲۲ تیر ۱۳۹۰ - از اینجا

۲۱ تیر ۱۳۹۰ - خجالت! خجالت!

۱۵ تیر ۱۳۹۰ - برادران قاچاقچی

۷ تیر ۱۳۹۰ - عده ای بد نام

۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - هدی و حلاج

۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - چه انقلابی؟چه اسلامی؟

۵ خرداد ۱۳۹۰ - ایران بیقراره

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - مغولها

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - گرگها و برده ها

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - نوکر بادمجان

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - بادهای تغییر

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - شام آخر سید علی

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - ابرهای تیره

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - دماغ جمهوری اسلامی

۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - دهه شصت، دهه هشتاد

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - آتش و بهار

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - قاب

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - حرف اول

۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - صدای پای مردم

۴ اسفند ۱۳۸۹ - آخرین زمستان استبداد

۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - روزعاشقان، شب کودتائی

۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - دیدید…آتش زیر خاکستر بود

۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - رفتن مبارک سید علی

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - چه قاهره، چه تهران

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - توفان در راه است

۱۱ بهمن ۱۳۸۹ - ما همه سرباز توایم خامنه ای

۶ بهمن ۱۳۸۹ - ایران مخوف

۲۹ دى ۱۳۸۹ - در این ولایت غریب

۲۶ دى ۱۳۸۹ - شاه رفت، خامنه ای آمد

۲۲ دى ۱۳۸۹ - فاشیسم، استالینیسم، خامنه ایسم

۱۸ دى ۱۳۸۹ - قاتل شاهزاده

۱۵ دى ۱۳۸۹ - عشق ممنوع، روسپی آزاد

۸ دى ۱۳۸۹ - بوی رهبری

۱ دى ۱۳۸۹ - ازاستیصال تا سقوط

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - رمز گشایی یا راه گشائی؟

۲۸ آذر ۱۳۸۹ - خط خمینی، راه منتظری

۱۷ آذر ۱۳۸۹ - سر مار

۱۰ آذر ۱۳۸۹ - نظام قاتل

۲ آذر ۱۳۸۹ - چاه مستراح

۳۰ آبان ۱۳۸۹ - نازلی سخن گفت…

۲۶ آبان ۱۳۸۹ - آتش زیر خاکستر

۱۴ مهر ۱۳۸۹ - با شکنجه گرم در آمریکا

۷ مهر ۱۳۸۹ - لبه پرتگاه

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - جنگ نامقدس

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - نظام ترک برداشته

۱۰ شهریور ۱۳۸۹ - حتی گربه ایرانی

۸ شهریور ۱۳۸۹ - گور پدر ایران!

۳ شهریور ۱۳۸۹ - چه کسی ماشه را می کشد؟

۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - آلت تناسلی مردانه

۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - صید ماهی بزرگ ایران

۱۹ مرداد ۱۳۸۹ - از روزهای قتل عام گلسرخ

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - اوباش، روسپیان و مشروطیت

۶ مرداد ۱۳۸۹ - عده ای مشکوک

۳۰ تیر ۱۳۸۹ - امام چهاردهم

۲۳ تیر ۱۳۸۹ - قدم به قدم در پی شاه

۱۹ تیر ۱۳۸۹ - ایران: حوادث امروز، فردای جهان

۱۶ تیر ۱۳۸۹ - آخرین میخ

۹ تیر ۱۳۸۹ - وضعیت جنگی

۲ تیر ۱۳۸۹ - تیر خلاص، تیر آرش

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - زیر چتر جنبش سبز

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - جنبش سبز و دشمنانش

۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - زبان سگ، زبان آقا

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - آدمکش

۵ خرداد ۱۳۸۹ - ضامن فشار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ترفند و تهدید

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - از خون جوانان وطن…

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - مادر وطن و ستارخان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ندا یا ژولیت ؟

۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - رسوای زمانه منم…

۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - زگهواره تا گور

۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - مقاصد پلید، بمب کثیف

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - دو ایران

۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - سال سبز

۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - جمهوری اوباش

۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - اندر احوالات فرقه

۵ اسفند ۱۳۸۸ - نمایش اقتدار

۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - حماسه ۵۰ میلیونی

۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - نبرد ناخدای استبداد با خدای آزادی

۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - یک روز از آزادی….

۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - جدال درمیدان آزادی

۸ بهمن ۱۳۸۸ - دستگیری یوگی واینگو

۳۰ دى ۱۳۸۸ - گرگها خوب بدانند

۲۳ دى ۱۳۸۸ - از نفس افتاده

۱۶ دى ۱۳۸۸ - دی ماه 57، دی ماه 88

۱۳ دى ۱۳۸۸ - خوشه های خشم

۹ دى ۱۳۸۸ - علی ماند و حوض اش

۸ دى ۱۳۸۸ - قاتل ایران

۲ دى ۱۳۸۸ - بینوا کودتا چیان!

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - انگشت روی ماشه

۱۸ آذر ۱۳۸۸ - گوگوش و سروش

۱۱ آذر ۱۳۸۸ - کودتاچیان تنها

۴ آذر ۱۳۸۸ - جلاد ها هم می میرند…

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - سایز موسوی، کروبی

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - قیصر، وزیر و بازیگر

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - آبان و دشت سبز

۱۳ آبان ۱۳۸۸ - میخی بر تابوتی

۶ آبان ۱۳۸۸ - وقت کشی، آدم کشی

۲۹ مهر ۱۳۸۸ - پائیز فروپاشی

۲۲ مهر ۱۳۸۸ - مرگ ، اعدام ، پلیس ، سپاه

۱۵ مهر ۱۳۸۸ - موسوی در لحظه تاریخ

۸ مهر ۱۳۸۸ - توفان سبز

۶ مهر ۱۳۸۸ - میر حسین و آغاز دیکتاتوری

۱ مهر ۱۳۸۸ - صدای ما را گوش کن

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - جانم فدای ایران

۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - در آستانه کودتای دوم

۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - در آستانه کودتای دوم

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - به کجا چنین شتابان

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - به کجا چنین شتابان

۴ شهریور ۱۳۸۸ - هزار شب و هزار روز

۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - دومین انقلاب مشروطیت

۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - دومین انقلاب مشروطیت

۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - تابستان های خونین

۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - تابستان های خونین

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - بوسه مار بر شانه ضحاک

۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - بوسه مار بر شانه ضحاک

۷ مرداد ۱۳۸۸ - حکومت اوباش

۷ مرداد ۱۳۸۸ - حکومت اوباش

۳۱ تیر ۱۳۸۸ - دوپاره، سه خط

۲۶ تیر ۱۳۸۸ - هاشمی و مونا، خامنه ای ومجتبی

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - دستان خونین نظام

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - پرده آخر کودتا

۱۶ تیر ۱۳۸۸ - بازهم اعتراف می کنم

۱۰ تیر ۱۳۸۸ - آغاز خلافت اسلامی

۳ تیر ۱۳۸۸ - خردادی که ایران را لرزاند

۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - شنبه سیاه

۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - جمعه سبز یاخونین؟

۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - در آستانه کودتا یا تسلیم

۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - نترسید، نترسید، ما بسیاریم

۲۳ خرداد ۱۳۸۸ - برنده کودتا کیست؟

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - یاشاسین آذربایجان، یاشاسین ایران- زنده باد آزادی

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ایران: احمدی نژاد نه کیهان: احمدی نژاد حتما

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - از اینجا

۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - قاب خالی از شال آبی

۵ خرداد ۱۳۸۸ - ایول، ایول…‏‎ ‎به انگلیس ایول…‏

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - خداحافظ مهرداد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - هان! بشنو سروش آزادی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - برادر حسین راست می گوید

۱ اسفند ۱۳۸۷ - آقای خامنه ای و هم سلولی هایش

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - سرنوشت عجیب یک عکس

۴ بهمن ۱۳۸۷ - قصه ♦ هزار و یک شب

۱ بهمن ۱۳۸۷ - کاش سیاه بودم

۲ دى ۱۳۸۷ - نفسم بند می آید… ‏

۲۴ مهر ۱۳۸۷ - بر میهنم چه رفته است؟

۲۳ مرداد ۱۳۸۷ - حاجی بیا حال کن….

۲ فروردین ۱۳۸۷ - گل یاپوچ با کروبی در زندان شاه

۲۴ بهمن ۱۳۸۶ - با آقای خامنه ای در زندان شاه

۲ بهمن ۱۳۸۶ - دو قربانی کیهان

۲۸ دى ۱۳۸۶ - من شاهم

۹ دى ۱۳۸۶ - خانه سیاه است

۲۸ آبان ۱۳۸۶ - ای سرکوزی! ای جوان!

۱۲ تیر ۱۳۸۶ - رقص کافر و کمونیست

۲۳ خرداد ۱۳۸۶ - چفیه و پنیر

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - عصر کوتوله ها و آزادی

۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ - غریبه و آزادی

۲۷ اسفند ۱۳۸۵ - بهار و اعتراف

۴ بهمن ۱۳۸۵ - شاه آمد